De stilte is enorm

Haar stilte is magisch,
als een gewicht dat op je drukt.
Ze leunt over mij, voelbaar, zwaar.
Helmgras ritselst, fluistert en streelt mijn arm.
Alsof ze iets zeggen wil.